K vlastní hře a k výsledkům se vyjádřil trenér Era-pack Ota Stejskal, což je jistě osoba nejpovolanější, na jiném místě našeho deníku. Mimosportovní dosah dvoudenního setkání byl vyhodnocen po skončení turnaje za účasti Josefa Lörincze, ředitele turnaje Evžena Amlera, tajemníka turnaje Ivana Pokorného a delegáta Vladimíra Badury ze Slovenské republiky.

Futsalová utkání přilákala do hlediště průměrnou návštěvu, protože včasnou prezentaci Mitropa cup a přilákání většího počtu diváku nebylo možné z technických důvodů včas provést.

Nejmenší diváci, kteří přišli na sobotní utkání, obdrželi od pořadatelů mikulášskou nadílku a od pořadatelů nafukovací balonek.Vstupné bylo zdarma, aby futsal v podání mistrovských týmů střední Evropy, co nejvíce propagoval toto sportovní odvětví a přinesl hodnotné futsalové zážitky.

Nad celou akcí převzal záštitu radní Pardubického kraje Miloslav Macela, a to především proto, že se zde byl nastartován začátek zajímavého projektu, který se týká začleňování handicapovaných osob nejen do futsalu.

Vozíčkář Dušan Kvasnička z Pardubic se ujmul funkce rozhodčího – časoměřiče, kterou podle všech přítomných činovníků zvládl velmi dobře a je tak první vlaštovkou v České republice. Právě z tohoto důvodu se akce konala i za podpory Občanského sdružení Paraple.

Kladné názory na organizaci 1. ročníku Mitropa cup zazněly z úst všech představitelů zúčastněných klubů na slavnostním obědě, který uspořádalo Město Chrudim na počest týmů v druhý den turnaje.

O pokračování právě započaté tradice setkávání domácích šampionů středoevropských futsalových soutěží se rozhodne v lednu 2010 na setkání organizačního výboru Mitropa cup ve Vídni. Snahou je rozšířit turnaj i o další země střední Evropy, např. o ukrajinského, polského či německého mistra.

(vil)