Soupeřilo se v kategoriích Junior 13 až 20 let, Elév 85 ccm a 150 4T, Elév 65 ccm, Elév 50 ccm, Hobby 21-32 let, Hobby 45-54, 55-100 let, Hobby 33-44 a Licence - profesionální jezdci. Dopoledne se konaly tréningy a odpoledne hlavní závody.

Během celého závodu byli přítomni zdravotníci, kteří zajišťovali dohled.

Pořadatelé automotoklub Třemošnice se na tyto závody připravovali už několik dní předem. K pomoci jim byli hasiči z Třemošnice a Licoměřic, kteří kropili tratě.

Dopoledne bylo návštěvníků málo, ale odpoledne se začali sjíždět především na hlavní závody. O hladu a žízni nebyli. Vedle trati byly stánky s občerstvením.

Počasí bylo nádherné a tak si závody všichni patřičně užili.