Budou oceněni nejlepší zástupci našeho regionu na sportovním poli, kteří letos dosáhli či ještě dosáhnou výrazných úspěchů na krajské, republikové i mezinárodní úrovni.


Vyhlašovanými kategoriemi jsou tradičně jednotlivci, kolektivy, sportovci se zdravotním postižením a pravidelně je nominován i jeden zasloužilý sportovec do síně slávy. Potřetí budou vyhlašovány kategorie veteránů a vesnických kolektivů TJ/SK.


Nominace ve všech kategoriích mohou zástupci oddílů a klubů, stejně jako široká sportovní veřejnost zasílat na adresu: Sportovní unie Chrudimska, V Průhonech 685, 537 03 Chrudim nebo emailem: vcizinsky@quick.cz, případně na internetové adrese www.chrudim.cuscz.cz ve složce „Nejúspěšnější sportovec Chrudimska“, a to nejpozději do 10.12.2018!


Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v měsíci lednu, konkrétně 23.1.2019 v 18:00 v divadelním sále Multifunkčního centra v Hlinsku! Neváhejte, čas na nominaci sportovců se velmi krátí. 

Petr Dejnožka