Záhy pracoval jako oddílový statistik, archivář, trenér a postupně také rozhodčí, kde dosáhl nejvyšší možné kvalifikace, když se stal ústředním rozhodčím. Vždy dbal o dodržování pravidel fair play.

Býval vedoucím atletických družstev žen a starších dorostenců. Koncem 80. let jej atleti zvolili místopředsedou a začátkem 90. let předsedou výboru tehdejšího atletického oddílu Transporta Chrudim. Po ukončení této funkce a přejmenování oddílu na AFK Chrudim pomáhal několik let jen jako rozhodčí.

V té době docházelo vlivem radikálních společenských změn ke stagnaci chrudimské atletiky se střídavými úspěchy a prohrami. Po rekonstrukci atletické dráhy v roce 2005 nastalo období, kdy se jednalo o potřebě sjednotit rozštěpenou chrudimskou atletiku v jednom oddíle. Tehdy byl zvolen do čela nově vytvořeného výboru.

Za jeho vedení přešly atletické oddíly AFK Chrudim a ŠAK Chrudim pod jednu hlavičku Atletika Chrudim a až do doby krátce před svou smrtí, kdy se musel vzdát aktivní práce kvůli léčbě zákeřné nemoci, která jej fyzicky zcela vyčerpávala, usiloval se svými spolupracovníky o pozvednutí a sjednocení chrudimské atletiky.

Jako atlet tělem i duší se snažil nad postupující nemocí svou vůlí zvítězit. Nikdy si nestěžoval na svou nemoc a zvyšující se obtíže, pokud jen trochu mohl, účastnil se do poslední chvíle všech jednání a oddílových akcí.

Byl férovým, vysoce kultivovaným člověkem a kamarádem. Čest jeho památce!

Poslední rozloučení s Eduardem Beránkem se uskuteční ve čtvrtek 18. října od 12 hodin v chrudimské obřadní síni.

Atletika Chrudim