O téhle myšlence jsme uvažovali už asi před dvěma roky, ale zatím se nám ji nepodařilo realizovat. V této souvislosti by nám mohli s nějakými náměty pomoci i naši fanoušci. Byla by to určitě další dobrá propagace našeho klubu.

Přiznám se, že jsme v poslední době zaměřili ve vedení klubu pozornost především na prioritní investiční akce. Nový hrací povrch se nám již podařilo zajistit, nyní intenzivně pracujeme na realizaci projektu s pracovním názvem „rekonstrukce sportovního zařízení“. Jedná se koupi a úpravu dvoupodlažního domu ve Filištínské ulici. V přízemí by byla mimo jiné rehabilitační linka, v prvním patře síň slávy a klubové zařízení, kde by se konaly například přípravy na zápasy, a v podkroví odpočinkové místnosti včetně připojeného internetu apod. V současné době máme zpracovanou projektovou dokumentaci a zažádáno o dotaci na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

(pn)