Největší odměnou pro všechny zúčastněné byl bezesporu Lidový běh pro veřejnost a školní kolektivy, kterého se zúčastnilo neuvěřitelných 841 účastníků, jak z řad školní mládeže, tak jejich rodičů a dalších obyvatel města. Tímto obrovským zájmem byli zaskočeni i sami pořadate, kterým tak přibyly i příjemné vrásky, kde na poslední chvíli sehnat takový počet startovních čísel, ale zdařilo se.

Poděkování na tomto místě patří především základním školám, ale i těm kteří přišli sami za sebe užít si tuto sportovní akci. Nejúspěšnější základní školou se stala ZŠ U Stadionu, kterou reprezentovalo 193 dětí a rodičů, následována ZŠ Slatiňany se 161 účastníky a MŠ Svatopluka Čecha Chrudim s 91 účastníky.

Samotný hlavní závod na deset kilometrů v centru města Chrudimi byl již jen vyvrcholením celého sportovního dne. Závod absolvovalo 255 běžců a běžkyň z celé republiky a Polska. Medaile v kategorii mužů vybojovali: 1. místo Ondřej Fejfar z Kroměříže, 2. místo Radek Hubl z Ústí nad Orlicí, 3. místo Jan Kohut Relax-fit team, v kategorii žen pak 1. místo Táňa Metelková z Hradce Králové, 2. místo Markéta Gajdorusova, 3. místo Denisa Kozáková z Pardubic.

Celý sportovní den byl vyplněn i bohatým kulturním programem, který dodal této sportovní akci správnou atmosféru.

Zvláštní poděkování chtějí pořadatelé vyjádřit především partnerů závodu, jako městu Chrudim, pivovaru Pardubice, Intersportu, CzechTourismu, firmě STRABAG a ostatním firmám, kteří taktéž podpořili tuto úspěšnou akci.

Poděkování patří i všem pedagogům a studentům Gymnázia Josefa Ressela za nenahraditelnou pomoc při organizaci celé akce.

Za pořadatele Oldřich Bujnoch a ředitelka závodu Míla Kalinová

Zdroj: Youtube