O víkendu se poběží již 26. štafeta Kladno Lidice Ležáky, letos pod záštitou prezidenta ČR Miloše Zemana. Organizátoři zvolili pro start letošního ročníku štafety další nové místo poslední shromaždiště lidických žen se svými dětmi, kladenské gymnázium s emotivní sochou lidické ženy. Zde proběhne v sobotu ve 20.45 hodin slavnostní zahájení, které obstará výborný pěvecký sbor Gaudium ZUŠ v Kladně, představitelé města a další hosté. Po navázání první stuhy za město Kladno vyběhnou běžci ve 21.15 hodin společně se žáky místní sportovní ZŠ směr Lidice. Této slavnostní chvíli bude předcházet beseda s lidickými ženami v 16.00 hodin v lidické Oáze pro účastníky štafety, novináře a nejširší veřejnost. Běžci potom položí kytici k hrobu lidických mužů a přesunou se na zahájení do Kladna.

Postupně budou přebírat stuhy na štafetový kolík v Lidicích, v Praze před Staroměstskou radnicí, Běchovicích a dalších místech podle časového rozpisu.

Doběh štafety je naplánován na 9.50 hodin, kdy v Ležákách navážou stuhy ti, kdo akci podpořili, a poslední stuhu připojí i prezident republiky Miloš Zeman. Ke knize obětí položí štafetový kolík s mírovým poselstvím světová rekordmanka Jarmila Kratochvílová s delegací účastníků běhu a tím bude dovršen sportovní výkon na trati dlouhé zhruba 175 kilometrů.

Organizátoři již uvažují o ročníku s pořadovým číslem 27 v roce 2015, který by měl spojit Slovensko a Česko náročnou trasou z Dukly, přes Banskou Bystricu, Zákřov, Olomouc, Javoříčko, Ležáky a ukončit svou dlouhou cestu na zahájení pietního aktu v Lidicích.

Štafeta, tato tradiční sportovně společenská akce, je vyjádřením sportovců a naší mladé generace k válečným hrůzám, které se již nesmí opakovat. A aby se neopakovaly, nesmí být nikdy zapomenuty… Loňský ročním měl výbornou mediální podporu, věříme, ža tak bude i při letošním 26. pokračování této akce, opět pod záštitou prezidenta ČR . Všichni běžci, cyklisté, žáci ZŠ a představitelé měst dostávají štafetová trička a tradiční originální štafetové medaile letošního ročníku. (jr)