Oceněni budou nejlepší zástupci našeho regionu na sportovním poli, kteří letos dosáhli, nebo ještě dosáhnou na výrazné úspěchy na krajské, republikové i mezinárodní úrovni.

Vyhlašovanými kategoriemi ankety jsou tradičně jednotlivci, kolektivy, sportovci se zdravotním postižením a pravidelně je nominován i jeden zasloužilý sportovec do síně sportovní slávy. Nově jsou vyhlášené kategorie veteráni a kolektivy vesnických tělovýchovných jednot a sportovních klubů.

Nominace ve všech kategoriích mohou zástupci oddílů a klubů, stejně jako široká sportovní veřejnost, zasílat již nyní na adresu: Sportovní unie Chrudimska, V Průhonech 685, 537 03 Chrudim nebo emailem: vcizinsky@quick.cz, případně přímo na internetové adrese http://chrudim.cuscz.cz/index.php?d1=anketa.
Hlasování je možné nejpozději do 9. prosince tohoto roku.

Slavnostní vyhlášení výsledků ankety proběhne 25. ledna 2017 v 18:00 hodin v Kulturním klubu Skuteč.

Kategorie Nejúspěšnější sportovec


Jednotlivci: Mládež a dospělí


Kolektivy: Mládeže, dospělých.

Vesnická TJ/SK
 Trenér


Handicapovaní


Veteráni 


Síň slávy


Fair play

Krajánek