Přejeme rodinnému týmu co nejvíce přesných zásahů do „výsledkové listiny“!