Začátkem osmdesátých let došlo v závodní činnosti k mírnému útlumu. Stabilní výkonnost udržel Ing. J. Weschka a J. Zelený. Díky obětavé a cílevědomé práci dobrovolných trenérů R. Pohla, M. Jelínka, Ing. Weschky a J. Štěpánka a vedoucích družstev J. Šedivého st., J. Bílka st., Ing. M. Kunce, Ing. M. Štěrby , Dr. F. Mužíka, a dalších se postupně objevují a prosazují mladí hráči. Jsou to P. Sůra, R. Grof, M. Cvrček, J. Šedivý ml., T. Vltavský, O. Hájková, T. Bálek, P. Solil, J. Bílek ml., T. Marek nebo M. Mužík.

Největšího výkonnostního růstu dosáhli Chrudimáci T. Bálek, J. Bílek ml. a P. Solil, kteří dosahovali vynikajících výsledků a později se uplatnili v jiných tenisových oddílech, hrajících vyšší soutěže a to nejen u nás, ale i v cizině. I přes odchody těchto talentovaných hráčů se podařilo vytvořit silné družstvo dospělých, které ve složení Ing. T. Čapoun, P. Sůra, R. Grof, M. Cvrček, J. Šedivý ml, O. Hájková, M. Melicharová a P. Vacková obsadilo v roce 1990 2.místo v krajském přeboru Vč. kraje. V dalších letech se objevují další mladí tenisté, kteří dosahují pěkných výsledků jak v soutěžích družstev, tak na turnajích jednotlivců. Jsou to např. J. Haase, J. Šplíchal, D. Novák, T. Netymach, J. Kozel, J. Voborník, L. Janošíková, A. Šplíchalová a mnoho dalších.
K další činnosti TK Chrudim patří organizování krajských i celostátních turnajů, především dorosteneckých a žákovských kategorií. Pořádá rovněž turnaje VIP CIBA, ve kterých se utkávají ve čtyřhrách hráči z ČR, SR, Maďarska a Švýcarska. Pro neregistrované tenisty se pořádají turnaje, na nichž dosahují výborné výsledky J. Šedivý ml., MUDr. P. Novák, J. Bendl, Zd. Bachura a M. Rybišár. Nedílnou součástí TK Chrudim jsou rekreační hráči, kteří si organizují vlastní turnaje. Vždyť tenis umožňuje aktivně sportovat i ve vyšším věku. Dokladem jsou hráči Dr. F. Mužík (90 let), J. Štěpánek (86 let), Ing. P. Hroch (76 let) a další.

Na závěr by bylo třeba připomenout některá jména. Na organizaci velkých turnajů, které tenisté v Chrudimi pořádali se nejvíce podíleli A. Bálek, M. Beran, V. Boháč, Ing. P. Hroch, Zd. Dostál, Ing J. Weschka, J. Šedivý, Ing. Vl. Krejcar, Michal Jelínek a mnoho dalších.

Mnoho brigádnických hodin na přípravě dvorců, výstavbě nových dvorců a na zvelebování celého areálu odpracovali Zd. Bernat, J. Slavík, A. Kočárník. St. Hloucal, J. Bendl, M. Ludvík, J. Bílek st., Dr. Z. Koch a mnoho dalších.

Jako trenéři při výchově mladých tenistů působili J. Štěpánek, M. Jelínek, Ing. J. Weschka, R Grof, L. Marek, J. Bílek st., J. Bílek ml., H. Solil a opět řada dalších.

Vzornou péči o kvalitu dvorců měli a o pěkné prostředí tenisového areálu se starali správci dvorců Č. Rohlík, J. Kyncl, R. Cerman st., J. Jánoštík, V. Vonka, M. Honzíček, L. Marek a současná správkyně paní Netymachová.

Závěrem je třeba poděkovat všem funkcionářům, kteří za tak dlouhá léta existence tenisu v Chrudimi řídili tenisový oddíl a nyní tenisový klub. Byly jich stovky, proto budeme jmenovat pouze předsedy výboru po 2. světové válce. Byli to J. Brožek, J. Tesař, A. Bálek, Ing. P. Hroch, J. Bílek st., MUDr. L. Verner, RNDr. Zd. Koch a R. Grof. Všichni se snažili přispět k rozvoji tenisu v Chrudimi, starali se o mládež, rozšiřovali a zvelebovali tenisový areál v Chrudimi, rozšířili i společenský život na tenisových dvorcích.

Přesto, že si práce všech vážíme a uznáváme ji, musíme vyzvednout jednoho, který má největší zásluhy na tom, jak tenis v Chrudimi působil. Byl to nadšený a obětavý funkcionář Áda Bálek, který zastával funkci předsedy tenisového oddílu v Chrudimi téměř 30 let. Za jeho řízení proběhly důležité stavební úpravy dvorců, byl u zrodu Mistrovství republiky veteránů, byl hlavním organizátorem Královského poháru v Chrudimi, pod jeho vedení se uskutečnila celá řada tenisových akcí v Chrudimi a náš tenisový areál se stal jedním z nejlepších sportovišť okresu. Bohužel Áda Bálek zemřel předčasně v březnu 1989 ve věku 67 let. Škoda, že se nedožil dnešních časů, kdy by mohl svůj organizační talent uplatnit v plné šíři. Na jeho zásluhy o tenis v Chrudimi se nesmí nikdy zapomenout.

Roman Grof,
TC Chrudim