Zdejší tenisový klub slaví v letošním roce 120. výročí organizovaného tenisu. Podívejme se trochu do jeho historie. V první díle jsme se věnovali období od jeho počátků až do roku 1943, kdy jeho činnost zastavila 2. světová válka. Tenisový život v Chrudimi byl obnoven až v roce 1947. V čele výboru tenisového oddílu byl obětavý funkcionář J. Brožek, který byl v té době i předsedou Východočeské tenisové župy. Pomocí skupiny nadšenců a za finanční pomoci Měst NV v Chrudimi byly obnoveny 3 původní dvorce, ke kterým přibyl ještě jeden, a zároveň byla vybudována nová zděná kabina se sociálním zařízením. V té době měl tenisový oddíl 70, o rok později již 120 členů. Tenisové dvorce za muzeem byly zrušeny v roce 1957 a místo nich bylo později vybudováno letní kino.

Tenisové dvorce v městském parku nestačily rostoucímu zájmu. Díky obětavé práci tenisových nadšenců byly získány pozemky, které navazovaly na stávající 4 dvorce (bylo zde pole brambor) a na nich byly převážně svépomocí vybudovány 4 další antukové dvorce. Celková výstavba tenisového areálu pokračovala i v dalších letech. Byla vybudována nástavba nad stávajícími kabinami, takže vznikl prostor i pro pořádání společenských akcí a pro tenisové turnaje. Do roku 1969 byla vybudována cvičná zeď, prostor pro bufet, nové sklady a byla provedena celková úprava tenisového areálu.

Sportovní činnost

Jak už jsme zmínili, druhá světová válka ukončila na několik let sportovní činnost. Vletech 1947-49 bylo vytvořeno nové družstvo, které tvořili: J. Patka, J. Halousek, Vl. Halousek, Dr. R. Vůle, M. Ditl, A. Vůleová a H. Mlčochová.

Později s rozšířením počtu dvorců přicházejí noví hráči, a to nejen dospělí, ale i dorostenci a žáci. Jmenujme alespoň některé z nich: J. Štěpánek, Zd. Bernat, Zd. Kubín, Ing. E Šaman, M. Černohorská, St. Kozák, P. Hroch, M. Holub, P. Ditl, J. a L. Markové, R. a J. Cermanové, P. Svoboda, J. Fiedler, P. Štěpánek, J. Zelinka, sestry Kantorkovy, J. Nováková, V. Netušilová. V té době se hrála mistrovská utkání jak dospělých, tak i dorostu a žactva.
Tehdejší výbor tenisového oddílu pod vedením Ády Bálka věnoval velkou pozornosti i propagaci tenisu. Proto uspořádal několik exhibicí předních čs. tenistů. Hráli zde Vl. Zábrodský, J. Javorský, M. Šolc, M. Široký a další. Tenisový oddíl uspořádal i mezistátní utkání dorostu našich a italských tenistů.
V roce 1957 výbor založil tradici veteránských turnajů, které se později hrály jako Mistrovství republiky veteránů. Tyto turnaje se konaly každý rok, s výjimkou roku 1968 až do roku 1992. Pravidelně se těchto turnajů zúčastňovalo přes 250 hráčů nad 45 let a hráček nad 35 let.

V roce 1975 dosáhlo velkého úspěchu družstvo dospělých, kdy se stalo přeborníkem Vč. kraje a postoupilo do národní tenisové ligy. Totéž se opakovalo i v roce 1978. Udržet se však v národní lize bylo nad síly našich hráčů. O tento velký úspěch se zasloužili hráči L. Marek, P. Tomeček, R. Cerman, R. Pohl, Dr. J. Zelinka, J. Valíková a J. Schneiderová pod vedením trenéra a vedoucího družstva Michala Jelínka.

Tenisový oddíl se podílel i na slavnostní otevřením sportovní haly v Chrudimi. V exhibici se zde představili hráči L. Marek a R. Cerman. Později tenisový oddíl uspořádal v hale exhibici Jana Kodeše a Onny Paruna z Nového Zélandu.

Od roku 1978 do roku 1983 pořádal tenisový oddíl z pověření Čs. tenisového svazu ve sportovní hale utkání Královského poháru, což bylo vlastně Mistrovství Evropy družstev v tenisu. V šesti letech po sobě se v Chrudimi představila družstva Itálie, Švýcarska, Bulharska, Francie, Švédska, Rakouska, Maďarska, Finska, NSR, Velké Británie, Irska, Dánska, Holandska a SSSR. V našem družstvu se vystřídali T. Šmíd, P. Složil, J. Granát, St. Birner, J. Kodeš, J. Hřebec, P. Huťka, Fr. Pála, I. Lendl, M. Mečíř, L. Pimek a J. Navrátil. Naše družstva byla velice úspěšné. Z 22 utkání hraných v Chrudimi jich 20 vyhrálo a pouze 2x odešlo poražené. Dvakrát – v roce 1980 a 1982 – naši reprezentanti zde vyhráli vítěznou trofej – Královský pohár.

Všechny zápasy, které zajišťovalo více než 50 členů tenisového oddílu, sledovalo početné a vyspělé obecenstvo, které připravilo našim hráčům vynikající prostředí. I zahraniční hráči se vyslovovali k organizaci zápasů i k vyspělému publiku s velkým uznáním.

Všechna utkání Královského poháru přenášela živě Čs. televize, přítomno bylo množství našich i zahraničních novinářů. Naše okresní město Chrudim se tehdy stalo díky KP velice známým a zařadilo se mezi evropská velkoměsta, jako jsou Vídeň, Oslo, Helsinky, Londýn, Moskva, Budapešť, neboť tam všude se Královský pohár také hrál.

Roman Grof,
TC Chrudim

Pokračování příště.