„Naši sportovci při olympiádě prokázali, že si umí vzájemně pomáhat, domluvit se mezi sebou, ctít fair play, a v neposlední řadě potvrdili olympijské heslo Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, protože soutěžili úplně všichni. Máme skvělé sportovce,“ pochválila bojanovské žáky učitelka Zuzana Nepovímová.