„Nový dotační program přidělování finančních příspěvků spolkům a tělovýchovným organizacím byl poprvé vyzkoušen v letošním roce a osvědčil se. Peníze město bude opět přidělovat na základě jmenných seznamů aktivních členů, jejich věku a soutěží, které členové hrají,“ uvedl prosečský místostarosta Miloslav Hurych.

„V případě, že dokládaly spolky a organizace další přílohy, u kterých nedošlo k žádným změnám, není nutné je znovu dokládat. Zvýhodněni budou opět spolky a organizace s aktivní prací s dětmi a mládeží do 23 let."

Žádosti o podporu je možné podávat do 16. února. Dokumenty mohou žadatelé nalézt na webových stránkách města.