Jak je patrno i z těchto poutačů nad řekou Chrudimkou, věnují pořadatelé značnou pozornost propagaci této významné události, která slibuje být opět svátkem futsalu.