Bohužel se minulý rok tento oblíbený závod pro nejmenší sportovní gymnastky nemohl uskutečnit kvůli nouzovému stavu po rozšíření coronaviru Covid-19. Proto jsme byli rádi, že jsme mohli zase od května začít trénovat v tělocvičně a pomalounku se na závod připravovat.

"Nejtěžší to bylo pro naše nejmenší děvčátka narozená v roce 2015, která vlastně trénovala jen loni v září a nyní dva měsíce. Ale zvládli jsme s dětmi nacvičit sestavičky a s radostí jsme vyrazili na závod," chválila trenérka Simona Linková.

V každé kategorii jsme měli zastoupení. Mezi 6-letými závodily tři chrudimské začínající gymnastky. Všem se výborně podařilo zacvičit sestavičky na lavičce dokonce s kotoulem vpřed, což je vždy největší strašák. Nejvyšší známku dostala naše Anetka Luňáčková. I na akrobacii zvládli svoji jednu řadu se skoky a kotoulem. Při vyhlašování nastalo velké radostné překvapení, když vyhlásili Anetku Luňáčkovou na 1.místě a získala svoji první zlatou medaili. Na krásném 4.místě se umístila Lucinka Putíková a na 5.místě Sárinka Svatková.

Mezi 7-letými závodila Natálka Nováková, dcera naší výborné závodnice Veroniky Bočkové. Zacvičila nejlepší sestavu na lavičce ze všech a na akrobacii měla třetí nejvyšší známku, při vyhlašování výsledků se zaslouženě postavila na druhý stupínek a získala krásnou stříbrnou medaili. Další naše talentovaná Elen Bělochová zvládla pěknou sestavu na lavičce, ale na akrobacii zaváhala u přemetu stranou, což jí odsunulo na 5.příčku. A poprvé na závodech byly naše Klaudie Valentová, která skončila na 7.místě a Barbora Anna Lomičová byla na 8.místě.

V kategorii 8-letých soutěžila May Matusek, která přišla do gymnastiky také teprve v září. Po třech měsících tréninků se neuvěřitelně zvládla naučit kotoul vpřed na vysoké kladině, skoky, obrat a seskok rondátem, což se někdo učí dva roky. Starší děvčata již mají větší obtížnost a požadavky na sestavy. Byla to pro ni první zkušenost se závody, bohužel spadla z jednoho skoku na kladině, a to ji odsunulo z bronzové příčky na 4.místo. I tak je to pěkný úspěch.

V kategorii ročník 2012 jsme také měli želízko v ohni Anežku Čížkovou, která zacvičila výborně svou náročnou sestavu na kladině, kde poprvé zařadila přemet stranou a salto vpřed z kladiny a udělala všem radost, když vybojovala krásnou stříbrnou medaili v konkurenci děvčat z Pardubic, Vysokého Mýta či Hradce Králové.