Z nemocnice se v říjnu stane akciová společnost. Rada města stanovila členkou dozorčí rady lékařku a radní Věru Ždímalovou.

Přechod na novou právní formu dává nemocnici spoustu možností. „Naším cílem je zlepšení kvality a rozsahu poskytované zdravotní péče,“ říká radní Pardubického kraje zodpovědný za oblast zdravotnictví Josef Janeček.

Nemocnice by podle jeho slov měla dostat šanci k tomu, aby zahájila činnost jako zdravá organizace, nezatížená dluhy minulosti. Mnozí lidé se obávají případného privatizování, honby za ziskem a snižování kvality a rozsahu poskytované zdravotní péče.

„To nechceme a ani nebudeme. Prioritou není tvorba zisku, ale zajištění veřejné služby pro naše pacienty. Pokud zisk vznikne, bude nemocnici vždy ponechán,“ zdůrazňuje Janeček.