Komerční digitální stanice zahájí vysílání vzápětí.

Digitál

„Ve čtvrtek 30. června v pozdních večerních hodinách Česká televize ukončí analogové zemské vysílání ČT1 z vysílačů velkého výkonu, včetně vysílače Svitavy – Kamenná Horka,“ upozorňuje diváky za Českou televizi mluvčí televize Štěpán Janda. Z vysílače na Hřebečském hřbetu neskončí jen analogový program ČT1, stejně tak odejde do věčných lovišť komerční Nova a Prima. Analogová ČT2 skončila již v lednu.

Ten, kdo již digitální vysílání z Kamenné Horky přijímá, nemusí mít z vypínání obavy. Má to ovšem malý háček. Diváci zatím naladí pouze veřejnoprávní multiplex, kde vysílá Česká televize a Český rozhlas. Komerční programy mají zpoždění z technických důvodů. „Pro vysílač Kamenná Horka, který byl zvolen pro dokrytí oblasti, finalizuje provozovatel sítě 2, společnost České radiokomunikace, technické řešení, aby byl uveden do provozu ještě v červnu,“ přiblížil brzkou změnu Patrik Slavík, technický ředitel televize Prima.

Zapojení nového televizoru nebo set-top boxu by neměl být rovněž pro trochu zručnější diváky problém. „Zjednodušeně řečeno, potřebují diváci k příjmu DVB-T signálu televizní přijímač schopný tento signál přijmout nebo případně samostatné přijímací zařízení (set-top-box) připojený ke stávajícímu přijímači. Naladění signálu je potřeba provést podle manuálu k danému přístroji. Nejjednodušším způsobem je spuštění automatického ladění,“ informoval diváky o nezbytných změnách přijímače Patrik Slavík. Neopomenout nelze ani kvalitní anténu.

Proč se „analog“ vůbec vypíná? „Proces digitalizace České republiky, včetně vypínání analogového signálu, je stanoven v Technickém plánu přechodu schváleném vládou, který určuje podmínky a harmonogram přechodu z analogového na digitální televizní vysílání,“ upřesnil pozadí celé akce Kamil Chalupa z Českých Radiokomunikací. Analogové vysílání se ukončuje stejně tak v ostatních státech Unie.

Čtyři čtverečky

Ukončení analogového vysílání se dotkne rovněž jednotlivých dokrývačů ve svitavském okrese. Česká televize vypne kromě Kamenné Horky dokrývače v Březové nad Svitavou, Jaroměřicích, Rozhraní, Telecím a Vítějevsi. Televize Prima vypne jediný dokrývač v Brněnci. Vypnutí se na Kamenné Horce nevyhne ani televizi Nova.

Jak sdělil Štěpán Janda z České televize, na vypnutí jsou diváci upozorněni od minulého týdne. „Jejich vysílání bude od 23. týdne označené známým piktogramem v podobě čtyř čtverečků vpravo dole na obrazovce a průběžně se objevující textovou lištou s informacemi o nezbytném přechodu na digitální příjem. Po skončení vlastního vysílání ČT1 pak divákům zůstane na obrazovkách ještě následující den 1. července výrazné textové upozornění,“ uvedl Janda.

Podobnou strategii zvolila i televize Prima. „Do signálu šířeného prostřednictvím vysílače Kamenná Horka a návazných převáděčů bude měsíc před ukončením provozu v pravidelných intervalech vkládán běžící text upozorňující diváky na termín vypnutí,“ dodal Patrik Slavík.

Pokud by chtěli diváci zůstat analogu „věrni“ přetočením antény na jiný vysílač, příliš si nepomohou. Konec analogového vysílání ve stejný den plánují vysílače Černá hora, jihomoravský Kojál, Ještěd, Krásné nebo Litický Chlum.

A jsou diváci na přechod od analogu k digitálu připraveni? Podle Pavla Říhy z firmy zabývající se instalací antén byla pro diváky rozšířená televizní nabídka dostatečnou motivací. „Vzhledem k dlouhému souběhu analogu s digitálem se lidé na digitální vysílání připravovali průběžně, i když se našli také tací, kteří to nechali na poslední chvíli,“ uzavřel Pavel Říha.

Historie vysílače Kamenná Horka a zahájení vysílání se datuje k roku 1989. Od 1. července již tedy jen digitálně.

RADEK LATISLAV