Deník vám přináší přehled cen

pohonných hmot u čerpacích stanic

v jednotlivých okresech

na východě Čech.