V příštím roce dokončená revitalizace Betléma za více jak 40 miliónů korun má být tím hlavním magnetem.

Podle čerstvých statistik za měsíc září dosáhla na Hlinecku míra nezaměstnanosti 8,6%, což je na Chrudimsku spolu s Třemošnickem (8,8%) nejvyšší počet lidí bez práce.

Podle manažerky cestovního ruchu Martiny Kesnerové je revitalizace památkové rezervace Betlém velkou šancí, jak zvýšit atraktivitu celé lokality. „Mělo by dojít k přiblížení vzhledu rekonstruovaných objektů k jejich původní podobě, zároveň budou upraveny veřejné prostory tak, aby celý prostor ožil - budou upraveny předzahrádky, vysazeny keře, stromy apod. Zároveň se začnou připravovat nové expozice, které by měly přilákat do města více návštěvníků. Připravuje se i stálá expozice masopustních obchůzek a masek z Hlinecka,“ vyzdvihuje hlavní proměnu Kesnerová.

Nová kavárna

Lákavé prostředí již nyní přitahuje podnikatele k aktivitám v centru města. Například Daniela Domáčková bude v jedné z chaloupek otevírat novou kavárnu, kterých je po městě poskrovnu.”V těchto dnech máme plno práce, ale pomalu se blížíme do finále. Dříve jsme tu provozovali pouze čajovnu, o kterou přestali mít návštěvníci zejména v letních měsících zájem. Proto jsme se chtěli otevřít větší skupině lidí než doposud a 1. listopadu otevíráme nové prostory, v kterých chceme zachovat původního ducha prostředí,“ dodává Domáčková.

Větší potenciál k podnikání v Hlinsku dokládá i srovnávací výzkum Město pro byznys týdeníku Ekonom. Ten hodnotil podnikatelské prostředí v Pardubickém kraji. Z celkového pořadí průzkumu dopadlo město Hlinsko na čtrnáctou příčku z celkových patnácti. Naopak cenové podmínky podnikatelům ve městě spíše nahrávají. Poplatkem za stánek nebo za pobyt si město získalo pátou pozici.

Potenciál zde je

Že podnikatelské prostředí ve městě má mnohem větší potenciál, si uvědomuje i Martina Kesnerová. „Co se týče budoucí spolupráce s podnikateli v cestovním ruchu, nějaké schůzky již na úrovni města a podnikatelů proběhly.“

Město Hlinsko má plánů ke zviditelnění vícero. Mezi ně patří i čerstvě rozběhlá internetová stránka Hlinecka na sociální síti Facebook, kde se návštěvníci dozvědí více o nových událostech v mikroregionu ať už z oblasti kultury nebo o aktuálních akcích jednotlivých podnikatelů. Nově má na Betlémě sídlit i informační centrum, které se přestěhuje z Husovy ulice.

Rozvoje podnikatelských aktivit ve městě si všiml i týdeník Ekonom, který v rámci výzkumu Město pro byznys udělil městu Hlinsku dílčí uznání v rámci Pardubického kraje, a to v kategorii za největší nárůst podnikavých obyvatel.