V méně příznivých polohách okresu dochází k zatravňování půdy v souladu s dotační politikou státu. „Co se týče potravinových a krmných účelů, struktura produkce obilovin se prakticky nezměnila. Postupně ale kolísá celková výroba podle dosaženého průměrného hektarového výnosu. V posledních dvou letech je tendence přiklánět se k produkci potravinového obilí s tím, jak klesá zájem o krmné obilí v důsledku poklesu stavu hospodářských zvířat,“ uvádí ředitel Agrární komory Chrudim Václav Kroutil.

V okrese v současné době není hospodářská aktivita, jež by zpracovávala zrno obilovin na biopaliva. „Současná cena cena obilovin ani neumožňuje jejich využití na efektivní výrobu biolihu a další vývoj cen i produkce nelze přesně odhadnout,“ dodává Václav Kroutil.

Ještě nedávno se mluvilo o spalování obilí jako o řešení nadprodukce obilí. Dnes se hovoří o tom, že biopaliva všeho druhu zapříčiňují zdražování potravin, energií a mají i neblahý vliv na samotné zemědělství či dokonce další oblasti naší společnosti. Podle ředitele Agrární komory Chrudim Václava Kroutila je ale pravda úplně někde jinde. Chce to jen prosadit obyčejný selský rozum a jednat podle Baťovské věty „mysli globálně, jednej lokálně“.