Zda a kdy bude těžba zahájena, je prozatím ve hvězdách.Dosud nebyla zpracována studie proveditelnosti ani materiál o dopadu uvažovaného projektu na životní prostředí. Firma však včas předběžně testuje reakce Bojanovských na znovuobnovení těžby. Na mimořádné veřejné schůzi zastupitelů, která byla svolánu pouze k tomuto tématu, představili lidé z Holcimu svoje plány také desítkám přítomných občanů. „Účast lidí byla velmi slušná. Je vidět, že obyvatele Bojanova téma zaujalo,“ říká zdejší starosta Tomáš Chvojka.

Podle jeho slov odhadují těžaři zásoby kvalitního kamene v lokalitě asi na sto let dobývání. V lomu se už v minulosti kámen těžil. Pracovní ruch tady utichl až v sedmdesátých letech minulého století. Mnozí si tedy na kameníky ještě dobře vzpomínají. Obnovení těžby by kromě pracovních příležitostí mohlo přinášet i nemalé peníze do obecní pokladny. „To je asi nejvýznamnější argument ve prospěch těžařů. Na platbách za vytěžený objem horniny bychom mohli získávat statisíce korun ročně. Holcim slibuje obci i pomoc v dalších oblastech. A je pravda, že firma věnuje v současnosti do různých projektů a grantových programů pravidelně poměrně významné částky,“ vysvětluje starosta Chvojka.

Zároveň je mu jasné, že lom by kromě peněz mohl přinášet i některé problémy. „Nejvíce výhrad měli k projektu lidé, kteří žijí v uvedené lokalitě nebo poblíž. Obávají se hluku a prachu. Vzrostlo by i dopravní zatížení komunikací, denně o nějakých 25 až 30 nákladních aut. To by se zčásti odrazilo i v centru obce. I když část materiálu by byla zřejmě odvážena opačným směrem,“ uzavírá starosta.