Opravy ale vyžaduje také například osvětlení nebo školní tělocvična. Rovněž stav obecních cest je neuspokojivý. Až desítky milionů korun by si vyžádala rekonstrukce kanalizace a stavba čističky odpadních vod. Na rozsáhlé investiční akce nemá městys dostatek peněz. Podle starosty Tomáše Chvojky by k financování uvedených projektů mohly významně přispět prostředky, plynoucí z případně znovuotevřeného lomu Hůrka.