Akce se zúčastnil hojný počet bramborářů z celé Vysočiny.

Velký problém představují nejrůznější plísně a škůdci. Tady však podle Ervína Hausvatera, jednoho z organizátorů a také členů Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě, u plísní nastalo několik změn. Ty se týkají především jednotlivých lokalit.

„Zatímco jsme z minulosti zvyklí, že v Havlíčkově Borové s plísněmi zase tak velké problémy nemají, letos je tomu naopak. Na druhou stranu ve Valečově, kde tyto potíže řeší rok co rok, nebyl letos jejich výskyt tak rozsáhlý.“

Počasí i bakterie

Obecně podle Hausvatera má na plísně vliv hlavně počasí a klimatické podmínky. „Letos se rychle střídaly fronty, bylo hodně srážek a vysoká vlhkost. To vše způsobuje infekčnost brambor, vždy ale záleží na konkrétní lokalitě,“ dodává Hausvater.

Brambory však také sužují některé nemoci bakteriálního původu, jde například o stříbřitost, která porušuje vzhled mytých brambor. „Proti některým chorobám zatím nemáme vhodné zbraně, pokud existují, nemáme je zatím povolené, nemůžeme je užít,“ říká Hausvater.

Méně zatím letos bramboráři zaznamenávají strupovitost, která ale podle další z přednášejících Ivety Pánkové nemá velký vliv na samotnou kvalitu plodiny.

„Jde spíše o kosmetickou vadu, která se ale teď stává problémem, protože i brambory jsou hodnoceny z hlediska vzhledu,“ vysvětluje.
Méně se letos objevuje také tzv. savých škůdců. Tedy mšic, ploštic a křísků.

„Oproti minulým letům jsme zaznamenali velký pokles mšic, což způsobilo především pro ně nepříznivé počasí v zimě a jarních měsících. V červnu a červenci pak přišly deště, které je doslova smyly. Křísků, kteří vysávají rostlinné šťávy a způsobují žluté skvrny na listech, je letos také minimum,“ říká Jitka Vencová z Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě.

Dalším škůdcem jsou mandelinky, s nimiž se ale zemědělci potýkají každoročně.

Dobrý výnos

Podle prognóz bude letošní rok z hlediska výnosu dobrý, přestože se u nás výměra oproti některým jiným zemím EU snížila o 1000 ha.
„Výnosy EU jsou obecně na velmi dobré úrovni. Letošní cena se pohybuje kolem 2,50 za kilogram, což je výš než loni, ale také níž než v roce 2007,“ uvedl Josef Králíček z Ústředního bramborářského svazu v Havlíčkově Brodě.