Každý občan má teď možnost zanést starý mobil, kalkulačku, telefon, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač na obecní úřad a zdarma se jej zbavit vyhozením do připravené nádoby, takzvaného E-boxu.

Ten je umístěn ve vestibulu budovy bylanského obecního úřadu. Kolektivní systém Asekol následně zajistí zdarma odvoz a ekologickou likvidaci. Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení je také zvýšení množství sebraných malých spotřebičů. Ty totiž většinou končí pouze v komunálním odpadu.

Pokud se elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným odpadem do popelnice, nemůže být recyklován. Skončí totiž jen na řízené skládce. Tak zcela zbytečně dochází k hromadění odpadu, který by mohl být znovu využit. Naopak, pokud je elektrozařízení odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina vysloužilého spotřebiče bude využita znovu. Šetří se tak přírodní zdroje a životní prostředí.

Podrobnosti o třídění najdete také na webu www.elektrosrot.cz.