Původní odhad projektanta se s reálnou cenou za provedení stavebních prací výrazně liší. Výběrová řízení vypisovaná městem dávají šanci firmám, jež podají nejnižší cenovou nabídku. Díky soutěži Chrudim šetří miliony korun.

Hodnotící komise, jak je zvykem, doporučila radě města schválit nejnižší nabídky stavebních firem, které se zúčastnily výběrového řízení na rekonstrukci ulic U Parku, Smetanova, Erbenova nebo chodníků ve Vlčnově, Ke Hřišti v Markovicích a V Tejnecku v Chrudimi. Soutěžilo se i o zakázky, které obsahují výstavbu kanalizace, a to v Medlešicích a Markovicích.

Rozdíly mezi původní projekční cenou a nabídkou firem jsou značné. Největší je v případě rekonstrukce chrudimské Smetanovy ulice. Projektant zde stanovil cenu 6,625 milionu korun a vysoutěžená cena činí 4,02 milionu. To znamená, že město ušetřilo 2,605 milionu korun jen na této zakázce. U plánovaných rekonstrukcí ulic, kanalizací a chodníků v Chrudimi a jejích místních částech úspora přesahuje deset milionů korun. Díky tomu se mohou obyvatelé ulice V Tejnecku těšit na to, že je stavební mechanizace nebude rušit dlouhou dobu. „Původně jsme mysleli, že tuto ulici opravíme po etapách. Díky tomu, že se při výběrových řízeních ušetřily nemalé peníze, proběhne rekonstrukce najednou,“ říká místostarosta Chrudimě odpovědný za oblast investic Petr Řezníček.

Všechny tyto stavební akce mohou ihned začít, rada už schválila jejich dodavatele. „Budou dokončeny nejpozději v závěru října. Výjimkou je chodník ve Vlčnově, kde je termín uspíšen kvůli posvícení, které se koná 26. září,“ dodává starosta města Jan Čechlovský.

Město se ještě před rekonstrukcemi snaží komunikaci s obyvateli, kteří se mohou při veřejných jednáních vyjádřit k budoucí podobě místa, v němž žijí. To se například stalo v případě rekonstrukce Smetanovy ulice. „Tato komunikace bude připravena na to, že se stane jednosměrnou. Chtěli jsme zde vytvořit parkoviště, režim šikmého stání, ale lidé se nekompromisně postavili proti,“ uzavírá Petr Řezníček.