Městští radní schválili budoucí podobu interiéru Červené kapličky. Stavba na okraji chrudimského parku Střelnice má v dohledné době projít výraznou rekonstrukcí a dílčích změn má doznat i její nejbližší okolí.

S revitalizací okolního prostoru bude spojena mimo jiné také obnova blízké Červené studánky, jejíž voda má podle chrudimských legend léčivou moc. Upraven má být i výstup z prostoru kapličky směrem do Moravské ulice.

Interiér Červené kapličky bude zhotoven podle návrhu předloženého výtvarníkem Ivanem Baborákem. Koncept tohoto řešení spočívá v umístění skromného „oltáře“, který bude vyhotoven ve tvaru kříže, v němž budou umístěny obrázky svatých. Obrázky se výtvarník zavázal předat městu ve formě sponzorského daru, město zaplatí jen výrobu vlastního kříže v hodnotě asi 65 tisíc korun.

„Všechny úpravy interiéru i okolí kapličky by měly být realizovány v příštím roce,“ uvádí chrudimský místostarosta Pavel Kobetič. Místostarosta je přesvědčen, že lokalita by se tak mohla po dokončení úprav zařadit mezi turisticky nejzajímavější části města.

Červená kaplička má být zpřístupněna stejně, jak je tomu bývá u podobných staveb zvykem. Ve vstupní části bude osazena mříží, přes kterou bude možno volně nahlížet do jejího interiéru. „Zbývá ještě dořešit problém vnitřního osvětlení, které by se mohlo například spínat spolu s lampami v ulicích“ dodává Kobetič.

(man)