„Chodníky jsme nemohli protáhnout až k R–klubu, protože tamní pozemky městu nepatří. Jsou vlastnictvím firmy Onivon, která si je zřejmě chce ponechat,“ vysvětluje místostarosta Chrudimě Petr Řezníček.

Agentura CzechInvest přispěla na silnici většinou potřebných peněz, a to čtyřiceti miliony korun. Zahájení výstavby se kvůli složitým jednáním časově prodloužilo, v jednu dobu dokonce hrozilo, že dotace bude muset být vrácena. Nakonec byla tato investiční akce dokončena v termínu. Stavbu provázelo hned několik dopravních omezení, bylo nutné zajistit objízdné trasy pro vozidla, která se potřebují dostat do průmyslové zóny a také z ní vyjet. Dodavatelská firma proto vybudovala novou silnici, která vedla do areálu firmy Inkos. Podle zákona by ji měla nyní, po dokončení příjezdové cesty do zóny zbourat. „To by stálo pět set tisíc korun. V zastupitelstvu jsme proto odsouhlasili, že se nic demolovat nebude a komunikace zůstane zachována,“ dodává místostarosta Řezníček. Další objízdné trasy v sídlišti Rozhledna byly hodně zatížené těžkými vozidly, a tak se poničily. Nyní jsou již opravené a slouží k běžnému provozu.

Představitelé města si už při koupi příjezdové komunikace do průmyslové zóny Západ v roce 2006 slibovali, že nové dopravní napojení přesvědčí investory ke vstupu do této průmyslové části města.

Jako první zájemce se přihlásil pivovar Brewer, ale v současné době o tomto investorovi nikdo z představitelů chrudimské radnice příliš nehovoří. Ukáže čas, zda byl zájem o výstavbu stáčírny a případně i pivovaru ze strany investora vážný.

V těchto dnech již začíná budovat v zóně své nové sídlo firma Dřevovýroba Ficek, stavba je nyní ve fázi vztyčení základních pilířů. Zastupitelstvo na svém nedávném zasedání odsouhlasilo prodej dvou pozemků dalším investorům. Prvním je firma TRIAS CR, s.r.o. Chrudim, která koupí asi 6.600 m2 pozemků. Zabývá se velkoobchodem se suchými plody a semeny. Na pozemku postaví sklad s balícím strojem a vytvoří asi deset nových pracovních míst.

Druhým investorem je společnost CS EXPRES, a.s. Slatiňany, která požádala o prodej 25.000 m2 pozemků. Jde o dopravní firmu, jež hodlá vytvořit čtyřicet až šedesát nových pracovních míst.

Tisková zpráva

Zastupitelstvo města Chrudim na svém jednání dne 28. 4. 2008 posvětilo vstup dalších dvou investorů do průmyslové zóny západ. Prvním investorem je společnost TRIAS CR, s.r.o. Chrudim, která požádala o prodej pozemků o výměře cca 6.600 m2 (schválen prodej za cenu 550,- Kč/m2). Společnost TRIAS CR, s.r.o. Chrudim se zabývá velkoobchodem se suchými plody a semeny pro pekaře a cukráře, pro potravinářský průmysl a balící společnosti. Zakoupený pozemek využije na výstavbu nové budovy skladu s balícím strojem, v rámci realizace projektu firma vytvoří asi 10 nových pracovních míst. Druhým investorem je společnost CS EXPRES, a.s. Slatiňany, která požádala o prodej pozemků o rozloze cca 25.000 m2 (rovněž za cenu 550,- Kč/m2). Předmětem činnosti této společnosti je expresní přeprava kusových zásilek a logistické služby související s distribucí zboží zákazníkům. Předmětné pozemky využije firma k výstavbě moderního centrálního překladiště, logistického skladu a administrativního zázemí. Pro svůj investiční projekt v Chrudimi vytvoří firma nové pracovní příležitosti pro 40 – 60 pracovníků. Tato spediční společnost byla nejprve chrudimskou radou zamítnouta. "Máme obavy, že by se zvýšil hluk a počet aut projíždějících městem," řekl po zasedání rady starosta města Jan Čechlovský. Přímo na zastupitelstvu ale náhle došlo ke zvratu, proti prodeji pozemků této firmě nikdo nic nenamítal. "Firma přišla s argumenty, které zastupitele přesvědčily," řekl starosta Čechlovský.