„Společnosti Seznam.cz poskytneme informace o našich partnerech, které máme na webu, a oni je zdarma umístí na svých stránkách, jako jsou Firmy.cz, Mapy.cz a další. Nejsme ale schopní z časových důvodů poslat údaje o všech podnikatelských subjektech, které se na území Hlinska nacházejí. Zaměřili jsme se proto hlavně na služby v cestovním ruchu" doplnila Martina Kesnerová z hlineckého turistického a informačního centra.

Smlouva mezi společností Seznam.cz a oběma městy je uzavřená na neurčito s tím, že jednou za rok si společnost vyžádá aktualizaci údajů.

LUKÁŠ VANÍČEK