Radní v Chrudimi se rozhodli snížit spotřebu energie v městských objektech. Cestou k tomu má být takzvaná metoda EPC, kdy se projekt na analýzu spotřeby zaplatí z budoucích energetických úspor.

Město zařadilo do zmíněného projektu asi deset budov, které si předem vytipovalo jako vhodné, řekl starosta Petr Řezníček.

„Nechali jsme prověřit například sportovní halu, zimní stadion, plavecký bazén, divadlo, celý areál muzea a některé základní a mateřské školy," uvedl Petr Řezníček. Spotřeba energií v objektech by se mohla celkově snížit odhadem o pětinu.

Splátky z úspor

Úsporná opatření provede a bude hradit soukromá společnost, kterou radnice vybere ve výběrovém řízení. Náklady jí bude město splácet zhruba deset let z peněz ušetřených za nižší spotřebu energie. Té lze dosáhnout modernizací vytápěcího systému, jeho lepší regulací nebo zateplením budov a výměnou oken. Po splacení projektu půjdou ušetřené peníze do městské pokladny.

Šetří také kraj

Projekty EPC využívá již delší dobu Pardubický kraj. V letech 2007 až 2012 přinesly úspory 132 milionů korun. Úsporná opatření kraj zavedl ve 22 středních školách a vyšších odborných školách, šesti zdravotnických zařízeních, třech ústavech sociálních péče, dvou speciálních základních školách a dvou domovech mládeže.

Další rozsáhlá opatření za téměř 90 milionů korun jsou realizována v Pardubické krajské nemocnici. Patří mezi ně například energeticky efektivnější prádelna. Za deset let by měla nemocnice na energiích uspořit 120 milionů korun.