Web obsahuje podrobné informace z těchto oblastí a HelpDesk pro komunikaci s občany.

Z hlavní webové stránky si tak budou lidé moci najít příslušné vyhlášky, Plán odpadového hospodářství, informace o systému třídění ve městě, informace o rozmístění kontejnerů na sběr odpadů, provozní dobu a informace o sběrném dvoře, termíny a místa mobilního svozu objemných a nebezpečných odpadů, kontaktní osoby, ale i základní informace k problematice údržby městské zeleně, aktuální informace o plánovaných výsadbách dřevin a kácení apod.

Tisková zpráva:
Nový webový portál zaměřený na problematiku odpadového hospodářství, úklidu ve městě a údržby městské zeleně

Město Chrudim, které realizuje projekt Zdravé město a místní Agendu 21, se snaží prostřednictvím různých metod zapojování veřejností získávat od občanů i zpětnou vazbu.

Na základě požadavků veřejnosti byl vytvořen webový portál sHelpDeskem. Tato webová aplikace je zaměřená na problematiku odpadového hospodářství, úklidu ve městě a údržby městské zeleně.

Web bude obsahovat podrobné informace ztěchto oblastí a HelpDesk pro komunikaci sobčany.

Pod jednou ikonou přímo zhlavní webové stránky si tak budou lidé moci najít příslušné vyhlášky, Plán odpadového hospodářství města, základní informace o systému třídění ve městě, informace o rozmístění kontejnerů na sběr odpadů, provozní dobu a informace o sběrném dvoře, termíny a místa mobilního svozu objemných a nebezpečných odpadů, kontaktní osoby, ale i základní informace kproblematice údržby městské zeleně, aktuální informace o plánovaných výsadbách dřevin a kácení apod.

Na portále bude knahlédnutí i mapa dostupnosti kontejnerů, odpadkových košů a laviček ve městě.

Cílem HelpDesku bude přispět křešení krátkodobých a okamžitých problémů (havárie, nepořádek, poškození atd.), ale i dlouhodobých problémů voblasti služeb týkajících se odpadů a městské zeleně. Provoz HelpDesku bude zajišťovat tým osob, které jsou kompetentní dané problémy řešit.

Předání webového portálu proběhlo ve čtvrtek 18.8.2011 od 10:00 hodin vzasedací místnosti starosty města.

Šárka Trunečková, koordinátor projektu Zdravé město a místní Agendy 21