„Komise vybrala moderní architektonické řešení. Vychází z koncepce, v níž stavba připomíná starou truhlu. Jak tvarem, tak užitým materiálem. V truhle se uchovávají poklady, v tomto případě muzejní sbírky. Komise se také autorů dotazovala na možnost zachování stávajícího objektu,“ říká krajský radní Miloslav Macela.