Z tohoto počtu je ekonomicky aktivní necelá polovina populace, přesně 40 348 osob. Obyvatelé Chrudimě, Hlinska a ostatních měst a obcí uzavřeli ve sledovaném období také 465 sňatků. Rozvedeno bylo ve stejném období 241 manželství, což je více než polovina z uvedeného počtu. V roce 2006 se na Chrudimsku narodilo 1038 novorozeňat, ve sledovaném období ale zemřelo 1082 lidí. Ve výsledku tak přirozený úbytek obyvatel činil 44 osob. Lékaři provedli během roku také 331 potratů. Příznivější čísla vykazuje pohyb obyvatel. Z regionu se vystěhovalo za rok 1155 lidí, přistěhovalo se 1408 lidí. Což znamená, že počet obyvatel se v důsledku stěhování zvýšil o 253 lidí.