Při Dni s Deníkem, který otevřel problém chybějícího domova důchodců a hospice ve městě, naznačil možnou cestu k finančnímu zdroji. „S ministerstvem financí jsem jednal o dvou variantách. První je navýšení prostředků pro rezort zdravotnictví tak, aby bylo možné posílit dotační program. Tato varianta je však velmi komplikovaná. Druhým řešením je převod financí z již schválených projektů ve všeobecné pokladní správě, které nebude možno z důvodu nepřipravenosti realizovat, právě na chrudimský hospic. Budeme se snažit přesvědčit poslance, že v době, kdy nemá Česká republika vyřešenou péči o umírající a těžce nemocné, je zbytečný luxus stavět vyhřívané trávníky na sportovištích a podobné věci,“ uvádí Miloslav Macela.

Občanské sdružení Smíření Chrudim podávalo několik žádostí. Například chtělo získat peníze ze speciálního programu ministerstva zdravotnictví, který je určen na podporu výstavby hospiců. V tomto programu bylo každý rok asi 20 milionů korun. „V praxi to chodilo tak, že první rok byla poskytnuta dotace na rozestavění a v druhém roce na dokončení. Letos je však v tomto programu pouze deset milionů a ministerstvo nechce za této nejistoty podpořit zahájení výstavby dalšího hospice,“ komentuje současnou situaci ve státě Miloslav Macela.

Hospic pro Pardubický kraj, jehož náklady se pohybují kolem sedmdesáti milionů korun, je připraven do fáze stavebního povolení a ukončeného výběru zhotovitele. Objekt je situován do blízkosti ploché dráhy v Chrudimi, jeho areál by byl zasazen do krásného koutu přírody v blízkosti autobusového a vlakového nádraží.

„Všechno je nachystáno, zítra se klidně může začít stavět. Stát by měl určitě reagovat na velkou vlnu solidarity, kterou projevili drobní dárci a firmy, díky nimž se již podařilo na tento projekt formou sbírky a sponzorských darů získat šest milionů korun,“ zdrůrazňuje Miloslav Macela závěrem. O jeho iniciativě, která může zásadním způsobem zpříjemnit konec života mnoha lidí, bude Deník dál informovat.