Radní zodpovědný za sociální oblast, Miloslav Macela, tvrdí: „Je nutné, aby v Praze začali tuto záležitost vnímat jako vážný problém.“

Při Dni s Deníkem, který se uskutečnil u chrudimského Divadla Karla Pippicha, Miloslav Macela naznačil dvě cesty, jež by mohly stavbu hospice určeného pro celý Pardubický kraj, finančně zajistit. „Speciální program určený na podporu výstavby hospiců nám příliš naděje nedává, letos je tam pouhých deset milionů korun. Větší naději vkládám do možnosti získání peněz díky převodu financí z již schválených projektů ve všeobecné pokladní správě, které nebude možné z důvodu nepřipravenosti realizovat,“ říká Macela, který po Dni s Deníkem přislíbil, že bude osobně za chrudimský hospic bojovat. „Ve spolupráci s Občanským sdružením Smíření aktivně vyvoláme schůzky s odpovědnými politiky, využijeme každé jejich návštěvy Pardubického kraje,“ dodává Macela.
Chrudimská lékařka Marie Blažková, která stojí v čele Občanské sdružení Smíření, si Macelovy iniciativy velice váží. „Musím konstatovat, že v něm máme politika,, který nám opravdu hodně pomáhá. Sám od sebe se o problematiku hospiců zajímá a udělal už za nás spoustu práce. Mrzí mne, že poslanci, kteří usedli ve sněmovně za Pardubický kraj, mají jiné priority a chovají se k hospici laxně,“ uvedla včera Marie Blažková.

Pokud se iniciátorům hospice podaří sehnat státní dotaci,, tak pokryje maximálně šedesát procent nákladů. Kde se naleznou další zdroje financování? „Budeme potom hledat možnosti, třeba příspěvky obcí a kraje. Také sbírka, při které se dosud shromáždilo šest milionů korun, se může znovu dostat do povědomí lidí. V tuto chvíli sdružení Smíření drobné dárce nevyzývá, protože teď je osud hospice v jiných rukou,“ vysvětluje závěrem Miloslav Macela.