Prostor dostali i kandidáti na předsedu oblasti Chrudimsko, který se bude volit v dubnu 2011 na shromáždění delegátů oblasti. P. Adámek z firmy SAVE CZ představil své vize o větším sjednocování v hospodářské komoře, tak aby podnikatelé jednali před subjekty veřejné správy jednotně, a jejich požadavky tím získali na důležitosti a vážnosti, a přispívali tak svou pomocí k dalšímu rozvoji podnikání. Dále vystoupil p. Vomočil z firmy Livott Camion, který hovořil hlavně o důležitosti změny pohledu na podnikatele před veřejností.

Po jednáních oblastní rady následovalo jednání představenstva Krajské hospodářské komory, které ho se zúčastnil i prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel. Podnikatelé se pustili do diskuze o novinkách v novelizovaném zákoně o DPH, kde se hovoří o tolik diskutovaném ručení odběratele za DPH. Paragraf § 109 zmíněného zákona stanoví, že odběratel za určitých okolností ručí za to, že dodavatel odvede státu DPH. Paragraf 109 nelze v žádném případě použít proti poctivým plátcům daně. Zatímco obvykle je důkazní břemeno na daňovém subjektu, v tomto případě je důkazní břemeno na straně správce daně, který musí prokázat daňovému subjektu úmysl s cílem vědomě neodvést daň. Seriozní plátce není ohrožen, což veřejně potvrdil i ministr financí Miroslav Kalousek. Uvedený paragraf 109 je namířen na subjekty, které obchodují s neexistujícími dodavateli a na fiktivní firmy, které byly založeny za účelem fakturace neprovedených plnění s cílem neodvést státu DPH, a kde existují jasné důkazy a žádné pochybnosti ve věci úmyslu.

Dále se jednalo o chybějící koncepci exportu a energetiky. Prezident Petr Kužel upozornil na velký otřes ve stavebnictví, které zažívá po hojných letech skokový propad. V diskuzi s prezidentem upozornil p. Motyčka z firmy Vesna na zvyšování soudních poplatků. Podnikatelé se spolu s prezidentem shodli, že poplatky za zřizování firem by neměly v žádném případě „jít“ proti podnikání. Dále pak p. Motyčka upozornil na problémy, které přináší podnikatelům datové schránky, kde je nutné neustále měnit hesla a přístup do datových schránek je velmi složitý. Petr Kužel již v minulosti o tomto problému jednal a bylo mu přislíbeno zjednodušení přístupnosti DS, avšak tento krok je nutné připravit.

Problémem i školství

Dalším bodem diskuze byl problém s kontrolami orgánů veřejné správy, na které upozornil p. Adámek, kdy jsou podnikatelé neustále „bombardováni“ kontrolami a orgány veřejné správy nedodržují titul sdružených kontrol. Prezident HKČR přislíbil v této oblasti pomoc a tak podnikatelé z kraje mohou přes oblastní kanceláře využít nápravy.

Na toto téma již pružně zareagovala chrudimská kancelář, která připravila pro podnikatele službu „Zkušenosti z kontrol“. Na posledním jednání Oblastní rady Chrudimsko, bylo rozhodnuto o zpracování a vedení nové databáze, která má za cíl aktuálně informovat podnikatele o průběhu kontrol – finančních úřadů, zdravotních pojišťoven, OSSZ či inspektorátu práce. Do této databáze budou podnikatelé přispívat svými zkušenostmi z těchto kontrol, tak aby vznikl ucelený obraz, který sjednotí požadavky, těchto úřadů či jednotlivých úředníků. Každá členská firma bude moci využít tuto službu, před každou svou kontrolou, tak aby se mohla připravit na plánovanou kontrolu a byla obeznámena, jaké požadavky jsou od konkrétního úředníka.

Dále podnikatelé hovořili o neutichajícím problému školství, kdy je nutné vychovávat si nové zaměstnance a roztříštěná koncepce školství k tomu nepřispívá. P. Pakosta ze stavební školy v Rybitví upozornil na skutečnost, že roztříštěnost a nejednotnost systému školství může vést k odlivu studentů do jiných krajů. Hovořil zejména o faktu, kdy škola zavede přijímací řízení a studenti své přihlášky podají na školy, kde se přijímací řízení nepožaduje.

Všichni zástupci hospodářské komory se jednotně shodli na řešení problémů, které vyvstaly z jejich jednání a chystají se v letošním roce podniknout kroky k nápravě.

Hana Kaplanová Dis.,
vedoucí oblastní kanceláře Chrudim,
Krajská hospodářská komora Pk