Počátkem tohoto týdne se uskutečnily semináře pro zapojenou firmu První stavební Chrudim z oblasti „Dovednosti pro parťáky, mistry a stavbyvedoucí“ na téma „Zadávání úkolů, kontrola a zpětná vazba“ a seminář „Personální práce mistra“.

Kurzy jsou vedeny v úzkém kruhu osob, tak aby se každý účastník zapojil do komunikace a aktivně se účastnil na „tvorbě“ kurzu a splnil tak jejich požadavky, které poté může uplatnit ve své profesi.

„Kurzy jsou financovány z prostředků Evropského rozvojového fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. V chrudimském okrese se do projektu zapojilo pět stavebních firem, které aktivně využívají možností školit své zaměstnance,“ doplňuje Hana Kaplanová z oblastní kanceláře KHK v Chrudimi.