Za uvedenou sumu bude vítězná společnost Amper Market Praha dodávat silovou energii jak do objektů chrudimské radnice, tak do příspěvkových organizací a právnickým osobám, v nichž má město 100% podíl. Typicky jde například o základní školy.

Chrudimský místostarosta Jaroslav Trávníček po skončení aukce připomněl, že město počítá do budoucna i se zapojením občanů do této formy výběru dodavatele elektřiny. Město se v těchto případech ujme role moderátora celé aukce.

O variantě zapojení občanů do elektronických nákupů energií uvažuje například i město Hlinsko.