Vyplynulo to z průzkumu, který nechal mezi dvěma stovkami společností udělat Svaz průmyslu a dopravy.

„Jsem rád, že v obou krajích už funguje podpora technických oborů ve formě stipendií. Moje generace odchází a na místa po lidech ve věku kolem padesáti let nejsou žádní nástupci," konstatoval Jaroslav Hanák, prezident svazu.

Více než polovina firem si také stěžuje na špatný stav silnic. V hradeckém kraji chybí páteřní komunikace k polským hranicím, v Pardubickém kraji se vleče příprava stavby silnice R35. „Jestliže vše půjde dobře, začátkem roku 2015 by se mohlo začít stavět," řekl ke stavbě R35 radní Pardubického kraje Zdeněk Křišťál.

Šéfové firem se podle průzkumu neshodli v otázce podpory investic v jednotlivých krajích. Ti královéhradečtí jsou víceméně spokojení, pardubičtí nikoliv. Podle radního Křišťála za to mohou negativní zkušenosti s nedávným krachem Technoparku Pardubice.

Podnikatelům v Královéhradeckém kraji vadí i přístup úředníků
Další problémy podnikatelů na Královéhradecku:
• podpora Evropských fondů ve stávající podobě je zbytečné plýtvání prostředků na neefektivní projekty;
• kraj málo láká zahraniční investory, s jejichž spoluprací by bylo možné rozvinout podnikání řady menších navazujících společností;
• neschopnost státních úřadů sdílet a předávat si navzájem informace;
• úředníci někdy zneužívají svou moc, jejich postoj je podle podnikatelů někdy takový, že všichni jsou podvodníci a postupují na základě síly;
• v souvislosti s enviromentální politikou státu je stále neúměrná podpora výroby energie z obnovitelných zdrojů.

Pardubické šéfy firem trápí špatně navazující spoje veřejné dopravy
Další problémy, které trápí firmy z Pardubicka:
• infrastruktura, nenavazující spoje veřejné dopravy, špatný technický stav silnic především v okrajových částech regionu;
• přístup Evropské unie k posuzování výzkumu a vývoje při daňových kontrolách;
• překážkou je také přístup úředníků v obcích, největším problémem je neustále se měnící legislativa, každý úředník ji vykládá odlišným způsobem, ale pod svůj výklad se přitom nikdo nechce podepsat;
• dalším problémem je spousta zbytečných nařízení, revizí a hlášení, které musejí splňovat, což výrazně omezuje čas, který zbývá na vlastní práci.