I proto je nyní v Hrochově Týnci bez práce okolo 12 procent obyvatel. Za úspěch však lze označit spolupráci s úřadem práce, kdy se pro obec daří získávat hlavně nezaměstnané v částečném invalidním důchodu. Ti se starají převážně o údržbu venkovních ploch, například uklízejí nebo sekají trávu. Obec má nyní k dispozici šest takových zaměstnanců.