Díky dobré spolupráci hlinecké radnice s místním úřadem práce získalo od začátku srpna nové zaměstnání devatenáct lidí, kteří byli v evidenci ÚP.
„Jsou nyní zaměstnáni v rámci takzvaných veřejně prospěšných prací a jejich činnost je zaměřena především na údržbu majetku a veřejných prostranství ve městě,“ uvádí místostarosta Hlinska Pavel Šotola.

Dva ze zaměstnanců zajišťují potřebné zázemí, jako je rozdělování a kontrola odváděné práce, shánění potřebných materiálů, pracovních pomůcek, nářadí, administrativu a podobně. Zaměstnanci budou nejvíce využiti při úklidu chodníků a komunikací, veřejných ploch, při pletí záhonů, natírání a údržbě městského mobiliáře, při odstraňování trávy z chodníků i komunikací, zimní údržbě i při dalších pracích pro zlepšení čistoty a celkového vzhledu města.

Místostarosta Šotola tvrdí, že je význam veřejně prospěšných prací poměrně značný, protože umožňuje pracovat lidem, kteří ztratili práci a získat tak větší finanční odměnu, než kdyby zůstali v evidenci úřadu práce. Zároveň město ušetří finanční prostředky za údržbu a úklid.

„Stávající počet zaměstnanců bude dále doplňován o lidi, kteří jsou v hmotné nouzi, pobírají příspěvek na živobytí a chtějí si díky odvedené práci příspěvek zvýšit. Tito lidé jsou zaměstnáváni v rámci veřejné služby, a to podle znění zákona o pomoci v hmotné nouzi,“ uzavírá informaci místostarosta Pavel Šotola.