Stejnojmenná obec, ale i vrch vysoký 637 metrů nad mořem. Kamenná Horka, odtud jsou diváci na Svitavsku zvyklí od konce osmdesátých let přijímat televizní signál. Digitální signál je však dostupný pouze s programy České televize. „Česká televize posílila svou síť 1 pro digitální zemské vysílání o další vysílač malého výkonu. Digitální opakovač Svitavy – Kamenná Horka šíří multiplex veřejné služby na 29. kanálu. Signálem pokrývá Svitavy a blízké okolí. Do řádného provozu vstoupil ve čtvrtek 13. ledna odpoledne,“ informoval Štěpán Janda z tiskového oddělení České televize.

Smůlu budou mít obyvatelé Poličky nebo Litomyšle, kde se budou muset prozatím spoléhat na signál z vysílačů Kojál nebo Černá Hora. „Na základě matematického modelu signál do těchto měst nedosáhne,“ dodal tiskový mluvčí Českých radiokomunikací Kamil Chalupa.

Ovšem zde dochází k rušení signálu. Podle některých ohlasů z Poličska jsou problémy především s komerčními programy, které vysílají na 40. kanálu z Kojálu i Černé hory (v rámci 2. multiplexu). Na Svitavsku tím dochází k vzájemnému rušení obou kanálů a nemožnosti přijímat jeden z vysílačů. „Celý problém jsem vyřešil umístěním směrovější antény za komín. Jedině tak jsem dosáhl odstínění Černé Hory,“ popsal kolizní stav v problematické lokalitě Jiří Peňáz z Borové.

Napomoci tomu má dokrývač na 61. kanále. Ten však stále není v provozu a jeho výkon bude menší než z jiných vysílačů. „Problém tím bude vyřešen lokálně. Řešením regionálním je příjem vysílání z lokality Krásné, zejména po zvýšení vysílacího výkonu, který očekáváme během tohoto roku. Termín navýšení výkonu obou digitálních multiplexů z Krásného závisí na dokončení dvoustranné dohody českého a polského telekomunikačního regulátora,“ dokreslil stav celé věci Kamil Chalupa.

Konec ČT2

Ke konci ledna se změny týkají i vypínání programu ČT2 z Kamenné Horky a souvisejících převaděčů v okolí. „Krátce před půlnocí z pondělí 31. ledna na úterý 1. února ukončil provoz analogový vysílač velkého výkonu ČT2 Svitavy – Kamenná Horka (58. kanál),“ sdělil Štěpán Janda z České televize. Již od října minulého roku, kdy mělo dojít vypnutí, upozorňoval diváky grafický piktogram. Ten se objevoval i na souvisejících převaděčích v Březové nad Svitavou a Vítějevsi, resp. kanálu 43 a 48.

Ke konečnému vypnutí analogového signálu z Kamenné Horky s programy ČT1, Nova a Prima dojde letos 30. června.

RADEK LATISLAV

Historie vysílače Kamenná Horka

Jako poslední z vysílačů druhého televizního programu byl budován vysílač Svitavy – RS Kamenná Horka. Příprava výstavby trvala velmi dlouho, protože nebylo možné dospět k souhlasu všech orgánů se stavbou na původním místě, kótě Roh.

Hlavním problémem byl požadavek na odlesnění ochranného pásma vedení VN. Nakonec se našlo poblíž obce Kamenná Horka jiné stanoviště s polohou nižší asi o třicet metrů, což bylo částečně vykompenzováno stavbou vyšší věže.

V říjnu 1989 byl zahájen provoz 10 kW vysílače ZARAT na 24. kanále s osmipatrovým anténním systémem v laminátovém válci. Na RS Kamenná Horka byly instalovány dva nové 5kW vysílače Tesla a na boku věže anténní systém Kathrein umožňující vysílání TV Prima na 41. kanále a ČT2 na 58. kanále.

Rovněž z Kamenné Horky vysílá regionální mutace Českého rozhlasu Pardubice.

Zdroj: David Kříž