Ukázalo se ale, že poškození koryta je mnohem větší, než se předtím předpokládalo. Během dokončování zakázky byly v opěrné zdi objeveny četné trhliny i změny tvaru ocelových nosníků v zastropené části náhonu. Pádem hrozily také vychýlené horní řady pískovcových kamenných bloků. V září proto došlo k prvnímu posunu termínu dokončení stavby. Teď je jasné, že narušení bylo ještě zásadnější, než odhalil tehdejší posudek. Některé staré železné nosníky byly například z velké části rozežrány rzí. Zastropená část náhonu bude muset být v délce přibližně 6,6 metru zcela odstraněna. „Rada města proto schválila další, v pořadí už druhé prodloužení stavby. Dílo má být nyní odevzdáno do 14. prosince. S tím souvisí také další navýšení nákladů, přibližně o čtvrt milionu korun,“ vysvětluje chrudimský starosta Jan Čechlovský. Přístup přes „pevnou zem“ zůstane poté zachovaný návštěvníkům domu se sídlem redakce Chrudimského deníku. „Do vedlejší nemovitosti se bude napříště vcházet přes nově zbudovaný kovový rošt,“ dodává starosta.