Nové vedení především posílí napájení transformovny Hlinsko a současně výrazně zvýší spolehlivosti dodávky elektrické energie pro obyvatele v lokalitách Havlíčkobrodska a Hlinecka.

Nově vztyčených 166 velkých příhradových stožárů ( výška jednoho je 49 metrů ), 30 příhradových stožárů vedení 35 kV ( výška cca 13 metrů ) a 40 betonových stožárů bude osazeno na 37,5 km dlouhé trase vedení vysokého napětí.

Celková délka lan na stavbě je 468 229 metrů a celková váha všech stožárů je neuvěřitelných 1,4 milionu kilogramů. Bude použito 8 490 mł betonu (pro srovnání na stavbu hráze Orlické přehrady na Vltavě bylo potřeba 100 x více betonu – 850 000 mł ). Součástí vedení bude zemnící lano s optickými vlákny (KZL) pro přenos dat, telefonických hovorů a telemetrie mezi oběma transformovnami.

„Montáž a výstavba nových stožárů probíhá postupně. Při výstavbě bude nutné vypínat dotčená vedení vysokého napětí jen minimálně, neboť je využíváno techniků ze skupiny práce pod napětím, kteří pomocí speciální techniky, za velice přísných bezpečnostních opatření a díky pečlivému zaškolení přímo pro „práce pod napětím“ mohou svou činnost vykonávat i na vedeních vysokého napětí, aniž by byla přerušena dodávka elektrické energie zákazníkům. Všechny práce probíhají podle harmonogramu“ říká Martin Mach, vedoucí oddělení Rozvoj sítí, ČEZ Distribuce – region východ.

V současné době je osazeno 80 % z celkového počtu 236 stožárů. S pracemi se začalo v roce 2007, předpokládaný termín dokončení nového vedení včetně zaústění do rozvoden v Hlinsku a Mírovce je červen 2010.


Šárka Beránková, mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy