O tomto kroku jednala v pondělísprávní rada EKO Hlinecka. Společnost je totiž dosud ve vlastnictví města, a to z důvodu získané evropské dotace na nákup techniky určené pro nakládání s odpady. Podle dotačních pravidel bude moci EKO Hlinecko přejít zpět do majetku mikroregionu nejdříve na konci července 2008. „Chceme, aby se převod uskutečnil k 1. srpnu 2008,“ dodává starosta Svratouchu a předseda správní rady Jiří Socha. Harmonogram jednotlivých kroků začne připravovat pracovní skupina, aby převod byl bez komplikací.