Od roku 2006 trvala likvidace skládky, která byla založená v hodonínských skalách u lesa v roce 1967. Tehdy ochrana životního prostředí úředníkům neříkala nic a příroda byla krutě zabíjena silnými jedy.

Tehdejší Strojní a traktorová stanice Slatiňany na základě povolení Okresního úřadu v Chrudimi provozovala na šestnácti stovkách metrů čtverečních skládku pro odpadní tuhé a tekuté hmoty ze středisek Vojtěchov, Synčany, Ronov a Sobětuchy. „Šlo o pesticidní přípravky, odpady z asanačních jímek středisek ochrany rostlin. Podle výpovědi pamětníků se do hodonínské skládky vyvážely i odmašťovací přípravky z mytí traktorů, silážní šťávy nebo obaly od pesticidních přípravků,“ uvádí Jiří Unčovský z chrudimské firmy Ekomonitor, která skládku dva roky likvidovala.

Ekologická bomba v Hodoníně dotikala a na Chrudimsku se ob jevila další velká zátěž z minulosti. „Jde o skládku u Lukavice, likvidace si vyžádá 250 milionů korun. Nevíme, co nás tam čeká,“ řekl krajský radní Petr Šilar.

Lidé trpěli zápachem ze skládky

Starosta malé obce u Nasavrk Miroslav Blažek v pondělí 23. června na tiskové konferenci u příležitosti likvidace hodonínské skládky poděkoval představitelům Pardubického kraje za vstřícnost a snahu o likvidaci ekologické zátěže.

„Už v době, kdy byla skládka v provozu, se z ní šířil nesnesitelný zápach. Tehdy nebylo možné se proti tomu bránit. Když jsme si hodně stěžovali, skládka byla pokryta slabou vrstvou hlíny a navážel se tam odpad dál,“ vzpomněl starosta na dobu, kdy ekologie stála na samém ohonu zájmu společnosti.

Hodonínští se dočkali naděje na zlepšení životního prostředí před dvěma lety, a to díky Pardubickému kraji i tehdejšímu ministrovi Liboru Ambrozkovi. Ten byl včera slavnostnímu ukončení likvidace skládky přítomen.

„Čeho lidé byli schopni, je neuvěřitelné. To, že ohrožovali vytvářením skládek nebezpečných odpadů budoucí generace, jim bylo naprosto jedno,“ řekl na „tiskovce“ Libor Ambrozek.

Z území bylo vyvezeno čtyři a půl tisíce tun odpadu, což si vyžádalo značné finanční prostředky – 64,5 milionu korun. Investorem sanačních prací byl Pardubický kraj, který tyto náklady pokryl ze 75 procent díky dotačním programům. Zbývající prostředky uhradil ze svých vlastních zdrojů.

Skládka fungovala do roku 1981. Trvalo celé čtvrtstoletí, než se lidé dočkali čisté přírody.

Nová bomba? Lukavice

Skládka nebezpečného odpadu založená v dubnu roku 1967 byla zrušena v roce 1981, a to na základě místního šetření úředníků, kteří konečně uznali skutečnost, že dochází k průsakům tekutých kalů do okolí a k prosychání okolních stromů. Současně bylo zahájeno správní řízení o uložení pokuty.

O rok později byla zamítnuta další žádost o aktivaci skládky. Obecní úřad vyvíjel aktivitu zlikvidovat nebezpečné jedy již od roku 1991, nakonec se to podařilo o sedmnáct let později. Jak poznamenal krajský radní zodpovědný za oblast životního prostředí Petr Šilar, hodonínská skládka není první ani poslední ekologickou zátěží z minulosti na Chrudimsku.

Připomněl skládku perchloru v Boru, která je úspěšně zlikvidována. Zmínil se i o znečištění spodních vod v prostoru staré a nové Transporty v Chrudimi, kde stále firma Ekomonitor pracuje na vyčištění podloží.

Ekologickou bombou se v současné době jeví Lukavice. „Když vjíždíte z hlavní silnice do obce, to území je u zarostlého remízku. Znečištění je v asi čtyřmetrové hloubce a vyvěrá na povrch. Sanační práce začnou v září a podle odhadu si vyžádají dvě stě padesát milionů korun. Nevíme, co všechno pod zemí je, nebude to jednoduché,“ zdůraznil Petr Šilar.