Co říká odborný slovník?

Souhrn aktiv držený jednotlivcem (investorem) nebo institucí. Obvykle se má na mysli souhrn finančních aktiv zejména akcií a cenných papírů, včetně peněz. V principu jsou ale aktiva vše, co svému vlastníkovi přináší nějaký výnos. V přeneseném smyslu ale portfolio může znamenat paletu různých produktů jednoho výrobce, nebo třeba návrháře (designérské portfolio, portfolio výrobků).

Vysvětlení pro děti

Uveďme si, co by třeba mohl vlastnit váš strýček, abychom mohli říkat, že to je jeho portfolio. Tak třeba si představte, že má malou venkovskou prodejnu potravin, vlastní i pole, les a auto, kterým přiváží zboží. Protože dříve pracoval v nedalekém mlýně, má také několik jeho akcií (je jeho spoluvlastníkem) a na okraji jeho lesa je malý lom, ve kterém těží nějaká firma kámen. Protože ale nepodniká v zemědělství, pronajal strýček svoje pole zemědělské společnosti a ta mu za to každý rok zaplatí nájem osm tisíc korun. Také prodejna mu přináší pravidelný zisk, podobně se mu vyplácí i automobil a něco málo vydělá i prodejem dříví z lesa. Rovněž mlýn mu jako akcionáři vyplácí podíly na zisku, a dostává i nájemné za těžbu v lomu.

Všechno, co strýček vlastní, mu tedy pravidelně vynáší peníze. Takovému majetku ekonomové říkají aktiva. Ke strýčkovým aktivům můžeme přičíst i vydělané peníze, které na výhodný úrok uložil v bance. Všechna tato strýčkova aktiva jsou portfoliem jeho majetku.
Slovo se dá dokonce využít třeba jako jazykové portfolio. Znamená, kolika jazykům se vlastník takového portfolia učil. Co nejširší jazykové portfolio se dětem může hodit v dospělosti, třeba až budou hledat zaměstnání.

ANKETA: Co je to portfolio?

Jakub Ulman, 13 let, Opočno
Když někdo něco dělá, vyrábí a chce to ukázat, představit druhým, vydá z toho nějakou brožuru nebo udělá nějaký přehled. To je, myslím, ono.

Natálka Doležalová, 7 let, Zaječice
Myslím si, že je to namalovaný portrét na průhledné fólii.

Scarlett Hrušková, 9 let, Police nad Metují
Vůbec nevím, co by to mohlo znamenat, nikdy jsem to slovo neslyšela. Asi to bude mít něco společného s ekonomikou.

Simona Česánková, 11 let, Radiměř
Co je portfolio, nevím. Netuším, co by to mohlo být ani jestli je to ekonomický termín.

Ladislav Cerman, 11 let, Česká Třebová
Strejda mi říkal, že v Řecku se tak říká číšnické kasírce. Ta má spoustu přihrádek, tak to možná znamená spoustu kupiček investic.

(bav)