V nové čistírně pomáhají jemné bublinky, dodávané malým membránovým dmychadlem, z odpadní vody odbourat znečisťující látky. Vyčištěná voda pak potrubím vytéká do vodního toku Labe. „Tato stavba je dalším příspěvkem naší společnosti k ochraně přírody a vod,“ říká generální ředitel ČEZ Obnovitelné zdroje Josef Sedlák.

Malé vodní elektrárny společnosti ČEZ lze najít v regionu na Labi, Divoké Orlici nebo Chrudimce. Skupina ČEZ plánuje v následujících letech investovat do rozvoje obnovitelných zdrojů energie celkem až třicet miliard korun. „Z toho zhruba dvacet miliard korun na výstavbu nových větrných elektráren, které mají v nejbližším období největší potenciál rozvoje,“ uvedl Jiří Kosina, mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy.