Dosud není dobudována největší akce ČEZu na východě Čech mezi transformovnami Hlinsko-Mírovka za 500 mil. korun a už se chystá další.

Jakmile bude v červnu letošního roku zprovozněna linka vysokého napětí 110 kV zajišťující požadavky na zvýšený výkon a spolehlivost dodávek elektrického proudu, v plánu je propojení elektrické soustavy vysokým napětím do Poličky.

„Bude vybudováno nové dvojité vedení 110 kV v úseku Hlinsko - Polička pro připojení nové trafostanice 110/35 kV Polička. Část trasy bude řešena jako vícenásobné (kombinované) venkovní vedení 2x110+1x35kV a část trasy jako vedení 2x110kV.

Úsek vícenásobného vedení bude umístěn v trase stávajícího venkovního vedení 35 kV. Předpokládaná délka nového vedení je asi 28,5 km,” objasňuje plány mluvčí ČEZ Šárka Beránková.

V současné době probíhá proces EIA vlivu stavby na životní prostředí, se kterým se mohou lidé seznámit na webu stránek EIA. Dále probíhají nezbytné projektové práce, schvalovací a stavební řízení.

Strategii východočeských energetiků plánované stavby za 300 milionů korun ještě upřesňuje Šárka Beránková: „Uvedená stavba souvisí s výstavbou trafostanice 110/35 kV Polička, která je plánována v areálu stávající trafostanice. Kromě napájení trafostanice Polička bude po výhledové výstavbě vedení Polička - Svitavy součástí propojení rozvoden Mírovka - Krasíkov (Opočínek - Krasíkov). Zahájení stavby vedení mezi Hlinskem a Poličkou je předpokládán na rok 2012.

Radek Latislav