Podnik přechází na holdingovou strukturu pod společným názvem Enteria. Holding má devět dceřiných společností, přes šest stovek zaměstnanců a jeho tržby dosahují 2,3 miliardy korun.

„Architektem“ změny je spolumajitel firmy Ondřej Chládek.

„Nejde o žádný módní rozmar,“ říká Chládek. „Chceme zásadně zlepšit fungování stávající skupiny podniků zaštiťovaných naší firmou a hlavně vytvořit přehledný prostor pro budoucí rozvoj,“ vysvětluje Ondřej Chládek. Plány holdingu jsou velkolepé.

„Dlouhodobý výhled počítá v roce 2017 v pesimistickém případě s 21, v optimistickém dokonce až s 50 dceřinými společnostmi, 1300 až 3400 pracovníky a tržbami v rozmezí 5,2 až 13,7 miliardy korun,“ míní Ondřej Chládek. „Nebo možná eur?“ dodává.

Logo s hrochem

Překvapivým krokem je nový název holdingu. Chládek a Tintěra disponuje dobře zavedeným obchodním jménem i známým exotickým logem, které zobrazuje hrocha. Proč tedy změna?

„Hroch je specifickým symbolem pro pracovníky stavební firmy Chládek a Tintěra. Ať si ho nechají a dál šíří její dobré jméno. A pracovníci dceřiných firem, ať i do budoucna nosí v srdci své vlastní obchodní značky. Holding je firmou správcovskou a servisní, která slouží všem stejně, nikoliv firmou obchodní. Ve znaku Evropské unie také nefiguruje německá orlice nebo francouzská trikolora,“ uvádí Chládek.

Název holdingu Enteria prý vznikal v „kalupu“, když bylo třeba narychlo nahradit původně zvažované jméno Etheria. To se příliš podobalo již existujícímu názvu jiné společnosti a rejstřík je odmítl zaregistrovat.