Vpřípadě splnění plánovaného hospodářského výsledku divizí společnosti bude za každý zobou roků smluvního období vyplacen motivační bonus ve výši 3,8% roční mzdy zaměstnance smožností zvýšení tohoto bonusu vpřípadě překročení plánovaného zisku společnosti.

Kolektivní smlouva se nedotýká jen mzdové oblasti. Vjejích dalších částech byly potvrzeny, ale vřadě případů izvýšeny nároky zaměstnanců a zaměstnanecké výhody.

Týkají se délky pracovní doby, prodloužení nároku na dovolenou, placených překážek na straně zaměstnance nad rámec zákona, příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanců, odměny při definovaných pracovních a životních výročích a podobně.